25 | 09 | 2018

Wet Openbaarheid van Bestuur

Gebruik de voorbeeldbrief WOB-verzoek als u achterliggende stukken wilt hebben over uw boete. Vul aan wat u wilt hebben en streept weg wat niet van toepassing is.

Tip!
U kunt het beroep bij de Officier van Justitie (fase 1) en het WOB-verzoek combineren in één brief.

Let op!
Het betreft een aparte losstaande procedure!

De afkorting 'WOB' staat voor de ‘Wet Openbaarheid van Bestuur’. Met een WOB-verzoek kunt u de overheid vragen (en bij weigering dwingen) bepaalde informatie te verschaffen. Het is mogelijk bezwaar en beroep aan te tekenen zonder een WOB-verzoek te doen. Het opvragen van aanvullende gegevens vergroot wel uw kansen op succes. 

Binnen 4 weken moet de overheid een beslissing nemen of de gegevens worden verstrekt. De overheid kan deze termijn eenmaal met nog eens 4 weken verlengen. Dit moet het bestuursorgaan zelf aan u mededelen. Doen zij dat niet dan geldt een termijn van vier weken. Bij weigering kunt u hiertegen bezwaar maken bij het overheidsorgaan dat de beslissing genomen heeft. Als informatie op een andere plek bewaard wordt, dan waar u het verzoek heeft gedaan dan moet het bestuursorgaan het verzoek doorsturen naar de juiste plek.

Staat er geen grote 'M' rechtsboven op uw acceptgiro? Dan heeft u géén Mulderboete gekregen en is het bestuursrecht niet van toepassing. U krijgt te maken met spelregels van een geheel andere orde: het strafrecht. U kunt te maken hebben met een transactievoorstel (T-boete) of een strafbeschikking. Bij deze laatste vorm heeft u, als u geen actie onderneemt, een strafblad! Ga in dit geval niet zelf knutselen, maar laat u bijstaan door een strafrechtdeskundige.