25 | 09 | 2018

Boetes algemeen
Er bestaan veel verschillende soorten boetes. Binnen de categorie verkeersboetes zijn ook verschillende soorten te onderscheiden. Om hiertegen iets te ondernemen bestaat een groot woud aan regels en bepalingen. Hierin wordt geregeld, hoe, binnen welke termijn en in welke vorm beroep of bezwaar aangetekend kan worden. Hiervoor zijn niet altijd dezelfde regels van toepassing. Het is zelf zo dat sommige 'boetes' juridisch geen boete zijn, maar een belasting(naheffings)aanslag, een transactievoorstel of een strafbeschikking.

Elke bestreden boete eist een andere aanpak. Zowel inhoudelijk als in de juridische status zijn er soms grote verschillen. Naast de M-boete, de meest opgelegde boete, bestaan er onder andere (ook buiten verkeersgebied):

- transactievoorstellen
- parkeerboetes
- naheffingsaanslagen parkeerbelasting
- strafbeschikkingen
- fiscale boetes

Op dit moment neemt boetebezwaar-online.nl alleen M-boetes in behandeling.