25 | 09 | 2018

Fase 3: Hoger beroep bij het Gerechtshof Leeuwarden

Hoofdstuk VI (art. 14-20d WAHV)

Gebruik het voorbeelbezwaarschrift beroep fase 3 als u nog verder wilt procederen. U kunt dezelfde argumenten gebruiken als in fase 1 en 2 van uw procedure. Ook alle relevante documenten voegt uw weer bij. In deze fase is het nog steeds mogelijk dat het WOB-verzoek nog steeds loopt of niet geheel naar tevredenheid is afgewikkeld. Tegen een (gedeeltelijke) weigering van uw WOB-verzoek staat nog steeds (apart) bezwaar en beroep open.

Let op!
Deze fase is alleen mogelijk voor boetes hoger dan € 70,-. Deze fase is in principe een schriftelijke procedure, tenzij u expliciet vraagt om een zitting. U hoeft geen extra zekerheid te stellen of griffierechten te betalen.