25 | 09 | 2018

Fase 2: Beroep bij de kantonrechter

Hoofdstuk V (art. 9-13b WAHV)

Gebruik het voorbeeldberoep beroep fase 2 als u verder wilt procederen. U kunt dezelfde argumenten gebruiken als in fase 1 van uw procedure. Ook alle relevante documenten voegt uw weer bij. In deze fase is het mogelijk dat het WOB-verzoek nog steeds loopt of niet geheel naar tevredenheid is afgewikkeld. Tegen een (gedeeltelijke) weigering van uw WOB-verzoek staat (apart) bezwaar en beroep open. Tot slot betaalt u de boete. Als u wint,krijgt u dit terug. Als u verliest, is de kous daarmee af: u heeft de boete al betaald. 

Let op!
Belangrijke voorwaarde in deze fase: betaal de boete! Dit wordt ‘zekerheid stellen’ genoemd. Het is een maatregel om te voorkomen dat mensen in beroep gaan, alleen om betalingsuitstel te krijgen. Als u niet op tijd betaalt, wordt uw beroep ‘niet-ontvankelijk’ verklaard en niet verder in behandeling genomen. U bent dan uitgeprocedeerd.

 

U kunt de zitting van de kantonrechter bijwonen, maar dat is niet verplicht. Meestal is een schriftelijke behandeling voldoende. Soms laat de Officier van Justitie in deze fase weten voornemens te zijn de boete te vernietigen, met het verzoek om het kantonberoep in te trekken. Dit gaat vergezeld van een formulier. U heeft de zaak dan gewonnen. De rechtszaak gaat niet door als u het formulier terugstuurt.

Ga verder naar fase 3 van de beroepsprocedure >>>>