25 | 09 | 2018

Fase 1: Beroep bij de Officier van Justitie

hoofdstuk IV / art. 6-8 WAHV

Gebruik het voorbeeldberoepschrift beroep fase 1 als u bezwaar wilt maken tegen een M-boete. Het model WOB-verzoek gebruikt u om achterliggende stukken op te vragen. In de praktijk blijkt dat met achterliggende stukken vaak iets mis is, vraag ze daarom op. De boete kan vervallen of gematigd worden, als er zaken niet juist in deze stukken zijn vastgelegd.

In het WOB-verzoek zijn verschillende soorten informatie opgesomd die u kunt opvragen. Niet alle gegevens zijn voor elke boete van belang. Vul in, vul aan en streep weg wat wel of niet van toepassing is op uw boete. 

Let op!
Belangrijk om te weten is dat het beroep en het WOB-verzoek juridisch twee verschillende procedures zijn die los van elkaar lopen. Dat betekent dat alle termijnen die de WAHV stelt gewoon doorlopen. Als u deze laat verlopen, kunt u zich niet meer beroepen op het feit dat er nog niet in de andere procedure is beslist. Houdt dit goed in gedachten als u besluit zelf te procederen.

Hoe maakt u bezwaar?
1. Voeg kopieën bij van relevante documenten, maar in elk geval een kopie van de boete;
2. Motiveer uw boete! Dit is het hart van uw beroep. Kort en krachtig gezegd: zonder motivering geen succes;
3. U hoeft de boete hoeft nog niet te betalen in deze fase.

Tip!
Als u gelijk met uw bezwaar/beroep een WOB-verzoek wilt doen, kunt u dit melden in uw beroepschrift en vragen om uitstel voor de motivering tot u alle gevraagde gegevens heeft ontvangen. De gegevens die u ontvangt zult u zelf moeten doorsturen naar de Officier van Justitie. Waarom? Omdat het beroep en de WOB twee aparte procedures zijn die juridisch niet met elkaar te maken hebben.

Ga verder naar fase 2 van de beroepsprocedure >>>>