25 | 09 | 2018
Bestuursrechtelijke beroeps- en bezwaarprocedures
Het voeren van procedures in zaken waar het om M-boetes draait kunt u helemaal zelf doen. Het kost niets (ook geen griffierechten) en u heeft geen advocaat nodig. Wel zijn er veel valkuilen en juridisch voetangels. Het is jammer als u om zo’n reden de procedure verliest. Ga niet zelf knutselen als u zich niet in de juridisch kant van de procedure wilt verdiepen, maar laat uw procedure verzorgen. Hierna staat (in hoofdlijnen) de gang van zaken beschreven. Dit is geen volledige juridische uiteenzetting. Hou de van toepassing zijnde reactietermijnen in de gaten. U zult niet de eerste zijn die een onterechte boete toch moet betalen, omdat het beroep te laat op de post is gedaan of de zekerheid (bij hoger beroep) niet of te laat is gesteld. Dit is eenvoudig te voorkomen.

Let op!
Maak geen misbruik van de procedures, door inhoudelijk kansloze beroepen te schrijven. Wij zijn er géén voorstander van gebruik te maken van het rechtssysteem door deze onnodig te belasten om bijvoorbeeld te protesteren tegen boetes in het algemeen. U bereikt er niets mee, u heeft er zelf ook niets aan. Bespaar u dan de ergernis en betaal de boete. Het hebben van een goed werkend rechtssysteem is een groot goed: misbruik het niet voor doelen waar het niet voor is bedoeld.

Achtergrondinformatie: de M(ulder)boete
Een Mulderboete (of M-boete) is een boete die is opgelegd op basis van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (WAHV). Of u te maken heeft met zo’n boete kunt u controleren aan de hoofdletter M rechtsboven op de acceptgiro die u van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft gekregen. Een M-boete wordt opgelegd voor de lichtere verkeersovertredingen (fout parkeren, niet handsfree bellen, een beetje te hard rijden). Het belangrijkste kenmerk van een M-boete is dat deze via het bestuursrecht wordt afgehandeld. Dat betekent onder andere dat het strafrecht niet van toepassing is. De kentekenhouder aansprakelijk voor het boetebedrag ook al heeft de kentekenhouder niet zelf de overtreding begaan. Iemand kan dus een boete krijgen voor een overtreding die een ander heeft begaan. Omdat het om de lichtere overtredingen gaat, is er geen gevaar dat u uw rijbewijs kwijtraakt of een strafblad krijgt. Omdat een M-boete een bestuursrechtelijke aangelegenheid is, kunnen ook de in het bestuursrecht bekende rechtsmiddelen worden gebruikt:
 
Fase 1: beroep bij de Officier van Justitie
Fase 2: beroep bij de kantonrechter
Fase 3: beroep bij het Gerechtshof in Leeuwarden
 
Het Gerechtshof in Leeuwarden is als enige Hof in Nederland bevoegd beroepsprocedures tegen M-boetes te behandelen. Dit geldt dus ook als u in Vlissingen of Venlo woont. Meestal hoeft u niet naar de zitting toe te gaan, omdat dit schriftelijk kan gebeuren. De laatste beroepsfase kan alleen gebruikt worden als de boete (exclusief de € 6 administratiekosten!) hoger is dan € 70. Is de boete lager dan bent u na de kantonrechter uitgeprocedeerd.